Tjänster

Tjänster

Håkanstorps Elservice är din elektriker i Malmö som utför säkra elinstallationer vid både nyinstallation och renoveringar. Genom att göra regelbunden service av elsystem och elinstallationer går det lättare att undvika problem och elavbrott. Vi går igenom elcentraler, dosor och kablar med precision för att se över den fullständiga standarden. Vi utför även elbesiktningar.

Vi tar även i beaktning att uppdatera dina befintliga system och anläggningar och modernisera dem om det skulle behövas. Ibland räcker inte bara reparation utan något mer behöver göras. Detta kan spara dig dyra elkostnader. Vi är din elektriker i Malmö som ger dig full kontroll över din el.

Går du i tankarna att anlita en elektriker?

Centralbyte

Behövs det ett komplett byte av elcentral? Vi byter hela din elcentral och gör omtrådning i hela byggnaden vid behov. Vi kan även uppdatera din gamla elcentral med olika typer av lösningar. Kontakta oss så ger vi dig en offert på byte av elcentral!

0/5 (0 Reviews)